Search

Digitalna transformacije Hrvatske u punom je tijeku

Updated: Apr 25, 2020

Kako bi iskoristili prednosti digitalnog doba, organizacije javnog i privatnog sektora sve više traže usluge poslovnog savjetovanja koje primjenjuju inovativna tehnološka rješenja. Kao rezultat toga nastaje sve veća potražnju za poslovnim savjetnicima za digitalnu transformaciju i stručnjacima koji znaju osmišljavati inovativne poslovne modele za digitalno doba.


Rukovoditeljima korporacija i srednjih tvrtki, ali i dužnosnicima u Vladi u zadnje vrijeme postaje jasno da je poslovanje ili projekt uspješniji ako se u njemu primjene inovativna tehnološka rješenja. Prateći tako svjetske trendove u poslovanju i pokušavajući se prilagoditi disrupcijama koje se događaju skoro u svim sektorima i industrijama, većina hrvatskih vodećih korporacija se priprema ili već provodi vlastite digitalne transformacije. Noviji natječaji za savjetničke usluge raznih institucija javne uprave u pravilu uz poslovne savjete konzultanata traže i adekvatna tehnološka rješenja koja u pravilu pojednostavljuju interakciju sa dionicima projekta te povećavaju efikasnost rezultata konzultantskog zadatka.

Iako stručnjaci na različite načine definiraju digitalnu transformaciju, svi se slažu da se ona ne događa samo kroz digitalizaciju postojećih procesa, organizacije ili većoj promjeni tehnologije u poslovanju, već takva transformacija zahtjeva značajnu promjenu dosadašnjeg načina razmišljanja i poslovanja te primjenu inovativnih tehnoloških rješenja. Ta činjenica postavlja značajno drugačiji poslovni izazov za većinu menadžera u Hrvatskoj i svijetu nego na onaj na koje su do sada navikli, te stoga postaje uobičajeno da menadžeri traže pomoć poslovnih savjetnika za pronalazak poslovnih rješenja u digitalnom dobu.


Međutim, izazov za tradicionalne konzultantske tvrtke je kako efikasno odgovoriti na povećanu potražnu digitalnih konzultanata sa stvarnom dubinom i iskustvom u današnjem stalnomijenjajućem poslovnom svijetu. Partnerska struktura, sektorska i funkcionalna organizacija koji su bili temelj za veliki rast i profitabilnost konzultantskih tvrtki do prije nekoliko godina, danas više ne mogu efikasno odgovoriti na nove potrebe tržišta. U konzaltingu dolazi do značajnih promjena koje značajno mijenjaju konzultantsku praksu i načine suradnje s klijentima kakvu smo do sada susretali.


Činjenica koju treba prihvatiti je da digitalizacija prožima sva područja i sve dijelove poslovanja. Dapače, može se reći da većina organizacija trenutno ulaže ili planira ulagati u neki oblik veće ili manje digitalne transformacije. Bolje razumijevanje digitalnih alata i područja poput društvenih mreža, pametnih telefona, Clouda, organizacijskog dizajna, brže rješavanje složenih poslovnih izazova i drugo, odrediti će konkurentnost konzultantskih kuća i visinu dodane vrijednosti koje stvaraju one stvaraju organizacijama, ali i uspješnost vlastite digitalne transformacije.


Ove promjene zahtijevaju drugačiji model poslovnog savjetovanja i isporuke konzultanata. Organizacije više ne prihvaćaju konzultantske timove koji prolaze kroz klasičnu strukturiranu, metodičku analizu i proces dizajna rješenja, već žele individualiziran pristup i prilagodbu različitim poslovnim kulturama te kreativne sposobnosti tima. Od konzultanta se očekuje pristup koji osigurava visoku razinu agilnosti i inovativnosti, iterativan odnos koji brzo razvija i donosi rješenja na tržištu (npr. Design Thinking). Kvalitetan konzultant danas mora posjedovati odlična poslovna znanja i razumjeti mogućnosti koje daje digitalna tehnologija. Sadašnjost, ali još više budućnost poslovnog savjetovanja temelji se na pružanju stručnih savjeta i pronalasku pametnih poslovnih rješenja u pripremi i provedbi digitalne transformacije, istovremeno uzimajući u obzir postojeće poslovne sustave, te uvodeći nove tehnologije i nove vještine zaposlenika.


U svakom slučaju, biti poslovni savjetnik izazovnije je nego ikad prije. Unatoč tome, potražnja za vanjskim savjetovanjem i dalje raste. Taj trend će se nastaviti jer digitalna transformacija organizacija nije stvar odabira, već je pitanje opstanka poslovanja, bez obzira na njihovu veličinu ili područje djelatnost. Kako bi ostali konkurentni i opstali, korporacije trebaju pomoć poslovnih savjetnika jer oni mogu značajno olakšati i ubrzati primjenu digitalne transformacije poslovanja. Isto vrijedi i za institucije javnog sektora koje bez digitalne transformacije neće biti sposobne održati zadovoljavajuću razinu konkurentnosti gospodarstva, privući investicije, te olakšati poslovanje tvrtki i život građana.
1 view0 comments