Search

Najuspješnije prikupljanje kapitala neke male ili srednje tvrtke u Europi - slučaj Sense Consultinga

Dana 19.5.2017. završila je kampanja tvrtke Sense savjetovanje d.o.o. (Sense Consulting) za prikupljanje kapitala putem Funderbeama, čak 21 dan prije najavljenog roka. Iako je kampanja javno startala u petak 12.5.2017. godine u 11:00 sati, Sense Consulting je samo nekoliko sati od objave uspio prikupiti interes investitora u ukupnom iznosu 3.750.000 kuna (500.000 eura). To je bio iznos koji je definiran kao prvi cilj kampanje. Konačan cilj prikupljanja sredstava za dokapitalizaciju tvrtke u iznosu od 5.000.000 kuna (667.000 eura) postignut je samo 24 radna sata od predstavljanja javnosti, te je interes investitora nastavio rasti. Do dana prijevremenog zatvaranja kampanje, 87 investitora iz 12 država iskazali su interes uložiti u Sense Consulting ukupan iznos od 6.780.000 kuna tj. 904.000 eura, što je 87% više od inicijalnog najavljenog konačnog cilja ove kampanje.

Sense Consulting je vodeća hrvatska tvrtka za poslovno savjetovanje osnovana 2007. godina. Od svog osnutka misija tvrtke je pomagati tvrtkama i organizacijama da rastu pametnije i brže. U deset godina poslovanja, tvrtka je svake godine rasla u prihodima i to u prosjeku 30%. Svojim savjetima i podrškom je osigurala dobivanje 750 milijuna kuna bespovratnih sredstava hrvatskim tvrtkama iz EU i nacionalnih fondova, što je čini najuspješnijom tvrtkom u Hrvatskoj na tom području. Također, tvrtka je osmislila i komercijalizirala niz inovativnih poslovnih alata, informatičkih rješenja, te savjetovala preko 400 tvrtki, banaka i organizacija u Hrvatskoj. Kroz svoje međunarodno poslovanje Sense Consulting je prepoznat kao jedna od vodećih tvrtki u svijetu za pripremu i provedbu projekata smanjivanja administrativnih prepreka, mjerenja učinaka propisa i drugih regulatornih projekata, te je uspješno savjetovala Vlade u 18 država i mnoge međunarodne organizacije. Vizija Sense Consultinga je postati vodeća tvrtka za savjetovanje u jugoistočnoj Europi, što je glavni razlog dokapitalizacije putem Funderbeama

Problem

Mala i srednja društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj, posebno ona iz područja poslovnih i profesionalnih usluga, koja se odluče prikupljati financijska sredstva za daljnji rast, imaju izbor od nekoliko izvora financiranja. Tradicionalno se tvrtke najprije okreću zajmovima ili nekim drugim oblicima kratkoročnog ili srednjoročnog kreditnog zaduženja. Pri odobravanju zajma tvrtkama banke između ostalog analiziraju omjer kapitala tvrtke naspram visine postojećeg zajma. Stoga hrvatske tvrtke vrlo brzo dolaze u situaciju kreditnog ograničenja koja proizlazi iz vrlo niske kapitalizacije tvrtke, što se često odnosi na iznos temeljnog kapitala društva. To je trenutak kada se tvrtke počinju interesirati za mogućnosti povećanja kapitala. One brzo uviđaju da osim opcije dokapitalizacije iz osobnih sredstava, na tržištu se nude ograničene mogućnosti. Neke uspješne visokotehnološke tvrtke su interesantne fondovima rizičnog (Venture Capital) ili privatnog kapitala (Private Equity) koje posluju u Hrvatskoj, ali većina malih i srednjih uslužnih tvrtki ne povezanih sa znanošću ili tehnologijama, nisu do sada uspjele privući značajniji interes tih fondova. Analize koje Sense Consulting godinama kontinuirani provodi u Hrvatskoj ukazuju da je kapitalizacija malih i srednjih tvrtki glavni ograničavajući čimbenik njihovog rasta, a da na financijskom tržištu nema mnogo opcija osim ovih navedenih ranije. S druge strane, kada tvrtka pobudi interes nekog od fondova za ulaganje u dokapitalizaciju, sami zahtjevi investitora, ponuđene cijene, pregovaranje i priprema (npr. SPA i SHA ugovori) te procedura provedbe (npr. javni bilježnici, društveni ugovor) predstavljaju za poduzetnika dugotrajan, skup i složen postupak u kojem se većina najbolje ne snalazi. Takve administrativne procedure vezane na transakcije prodaje udjela, povećanje ili smanjenja kapitala tvrtke, obično odbijaju tvrtke da krenu tim putem sakupljanja kapitala za rast. Rješenje Sense Consulting je dobro upoznat sa postupcima, složenosti, i izazovima dokapitalizacije društva s ograničenom odgovornošću jer se i sam dokapitalizirao dva puta, 2011. i 2013. godine, te je pomogao svojim klijentima u nizu spajanja, pripajanja i akvizicija. Tražeći alternativne načine za financiranje rasta vlastitog poslovanja koji se ne zasnivaju na zaduživanju, privlačenju kapitalnih fondova, te koji mogu jednostavnije omogućiti prodaju i kupnju određenog vlasništva u tvrtki, Sense Consulting je početkom 2017. godine iz medija saznao da su Zagrebačka burza u suradnji s Funderbeamom iz Estonije pokrenuli prvu kampanju Startupa za Include d.o.o. Zainteresirali smo se te tokom siječnja i veljače ove godine, proučili način rada i mogućnosti koje nudi Funderbeam platforma, te smo platformu detaljno testirali iz perspektive investitora i tvrtke. Ono što nas je najviše zainteresiralo i privuklo bila je mogućnost trgovanja Tokenima (koji predstavljaju udjele u tvrtki) na Funderbeamovoj platformi koje sliči trgovanju dionicama na burzi. Sve slične rješenja koje smo ranijih godina istraživali nisu nudila mogućnost trgovanja na takav način. Iako su sve tvrtke na Funderbeamu bile Startupovi, uvidjeli smo da bi se koncept mogao primijeniti i na postojeće tvrtke. Tako smo krajem veljače sastali, razmijenili dojmove i mogućnosti, i u par dana odlučili provesti dokapitalizaciju Sense Consultinga preko Funderbeam platforme. Naime, poslovna politika tvrtke zagovara inovativna rješenja prvo testirati na samom sebi. Kao mnogo puta ranije, dosadašnja iskustva su pokazala da nam taj način osigurava skupljanje znanja, stjecanje posebnih vještina i kreiranje konkurentske prednosti koje potom možemo još pametnije i bolje koristiti u sličnim situacijama kod naših klijenata.

Pripremu kampanje smo započeli definiranjem zadataka i odgovornosti, te smo već tada odredili točan datum objave kampanje – 12.5.2017. To nam je ostavilo sedam tjedana za pripremu, pri čemu je bilo bitno koristiti iskustva predstavnika Zagrebačke burza i Funderbeam CEE-a koje imaju iz kampanje Inculdea, u tom trenutku uspješno okončane. Najznačajnije područje koje smo trebali proučiti bilo je vezano za regulatorne, pravne i porezne aspekte transakcije. Za to smo i utrošili i najviše resursa jer je trebalo simulirati postupak transakcije do najmanjih detalja. Drugo važno područje na koje smo se fokusirali bilo je ispitati interes tržišta. U tu svrhu smo u nekoliko tjedana izradili prezentaciju prošlosti i budućnosti tvrtke, svojevrsni prospekt tvrtke, što nije predstavljalo veći izazov jer smo detaljno znali naše planove i viziju razvoja. U sklopu priprema smo razvili komunikacijski plan koji se primarno oslanjao na društvene mreže i odabrane medije. Potom smo napravili listu potencijalnih investitora i započeli pojedinačne prezentacije. Već nakon četiri sastanka smo zaključili da postoji jako veliki interes investitora za sudjelovanjem u kampanji, te smo zaustavili daljnje pojedinačne sastanke. Sve pripreme su bile obavljane u tajnosti i samo je par ljudi bilo izravno uključeno. Možda najvažniji trenutak bio je kada smo objavili zaposlenicima našu namjeru kampanje na Funderbeam, a skoro svi zaposlenici su se odlučili sudjelovati u kampanji. Takvo povjerenje naših kolega nas je dodatno motiviralo da što pametnije provedemo kampanju, te je značajno utjecalo na uspjeh koji je kampanja polučila.

Zaključak Kampanja prikupljanja sredstava za dokapitalizaciju hrvatske tvrtke Sense Consulting je najuspješnija kampanja na Funderbeam platformi ikada, te kampanja sa do sada najvećim iznosom pojedinačno prikupljenih novaca investitora na Funderbeamu. Sense Consulting je prvo društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u Europi koje je na ovaj način prikupilo kapital za rast poslovanja. Ovakav način dokapitalizacije bio je do sada bilo ograničeno samo na Startup tvrtke. Primjer dokapitalizacije Sense Consultinga pokazuje inovativan način kako male i srednje hrvatske i europske tvrtke mogu pristupiti investitorima u svijetu, koristeći pritom digitalne alate 21. stoljeća za svoju korist.

1 view0 comments